Zondag Evangelies

Evangelie met uitleg zondag 22 jan. 2023

Evangelie met uitgel zondag 15 jan. 2023

Evangelie met uitleg zondag 8 jan. 2023

Evangelie met uitleg Zondag 1 jan. 2023

Kerst- en Nieuwjaarswens.

 

Het jaar 2022 is weer bijna verstreken, met ups en downs.

 

De bezoeken van het Evangelie met uitleg op de zondag, worden nog steeds goed bezocht op de saté van www.axideo.nl . Fijn dat in deze roerige tijd er belangstelling en behoefte is voor het Evangelie met uitleg, zoals Jezus Christus het bedoeld met Zijn Woorden.

 

Met een goed vooruitzicht  (beging 2022,) waren we begonnen met de laatste voorbereidingen te treffen voor de overdracht van de St. Axideo naar de Stichting Chrisko, doch dat is op het laatste ogenblijk jammer genoeg afgeketst.

 

 

 

Onze wens is dat de St. Axideo zijn doorgang mag vinden, daar er toch veel behoefte aan is in deze zorgelijke wereld.  Een wereld waar op plaatsen, Wereldleiders, respectloos met elkaar omgegaan wat veel leed en verdriet teweeg brengt. Tot het onmenselijke toe.

 

Jammer dat we van de week te horen kregen dat de ontkerkelijking zich doorzet, dat, 6 op de 10 mensen niet meer Religieus is.

 

Laten wij bidden tot God die zijn Zoon naar deze aarde heeft gezonden om als voorbeeld te zijn, van liefde en geluk voor alle mensen.

 

Als Stichting Axideo willen wij iedereen een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar  2023 toewensen.

 

Stichting Axideo.

Evangelie met uitleg Kersmis 2022

Evangelie met uitleg zondag 18 dec. 2022

Evangelie met uitleg zondag 11 dec. 2022

Evangelie met uitleg zondag 4 dec. 2022